Důležité informace

V tomto odkazu jsme pro Vás vybrali to nejdůležitější, coby jste měli vědět ještě před tím, než se rozhodnete uzavřít pojistnou smlouvu. Přehlednou formou odpovídáme na otázky, které by Vás mohli zajímat. Pokud Vás zajímá něco, co tyto stránky neobsahují, zavolejte nám nebo využijte náš kontaktní formulář.

O povinném ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo také povinné ručení je druh povinně smluvního pojištění pro každého majitele vozidla, kterému povinnost pojištění ukládá zákona 168/1999 Sb. Sjednané pojištění platí nejenom na území České republiky, ale i na celém území Evropské unie a v řadě dalších evropských států. 

O havarijním pojištění

Havarijní pojištění chrání především Vaše vozidlo před škodami vzniklými v důsledku odcizení, havárie, vandalismu, neoprávněného užití vozidla nebo v případě živelných pohrom. Na rozdíl od povinného ručení, které kryje škody způsobené jinému, je tak havarijní pojištění jeho ideálním doplněním. Havarijní pojištění není povinné, ale přesto důležité. Každý den se stane průměrně 250 dopravních nehod a je odcizeno 35 vozidel. 

Potřebujete poradit?
Na Vaše otázky jsme připraveni odpovědět na: