Jak a kdy změnit pojišťovnu?

 

Obecně lze říci, že pojistnou smlouvu můžete vypovědět kdykoli. Ne vždy se to však obejde bez důsledků. Proto je dobré dbát při změně pojišťovny nejen na způsob, ale zejména na termín, kdy stávající smlouvu vypovídáte.

Zde se podíváme na způsoby ukončení “pojištění odpovědnosti z provozu vozidla”, tedy povinného ručení. Pro ostatní druhy pojištění se způsoby a formulace liší – pokud si s něčím nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.

Výpověď lze zaslat doporučeným dopisem příslušné pojišťovně nebo jej předat na přepážce pojišťovny. V takovém případě doporučujeme nechat si udělat kopii výpovědi s potvrzením o přijetí a tuto uschovat.

Dále můžete podepsanou výpověď zaslat k nám a my za Vás zařídíme předání pojišťovně (v případě, kdy pro Vás připravujeme návrh nové pojistné smlouvy, příslušný formulář výpovědi Vám rovnou přikládáme a Vy nám jej zasíláte zpět společně s podepsanými smlouvami).

Zde jsme pro Vás připravili přehled možností výpovědí, termínů a také vzory jednotlivých formulářů.

1) Výpověď ke konci pojistného období je asi nejčastější způsob ukončení pojistné smlouvy. Výpověď je třeba učinit písemně a doručit ji nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (den a měsíc počátku smlouvy) na adresu pojišťovny. Konec pojistného období naleznete v pojistné smlouvě. V některých případech, pokud máte sjednáno ve smlouvě půlroční nebo kvartální splátky pojištění, můžete pojištění vypovědět 6 týdnů před nejbližší platbou. Výpověď můžete poslat kdykoli v průběhu trvání pojištění, smlouva je však ukončena k výročnímu dni pojistného období. (stáhnout formulář)

2) Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy – pokud jste si sjednali pojištění teprve nedávno (max. před 2 měsíci) můžete smlouvu vypovědět bez udání důvodů kdykoliv v tomto období. Smlouva je ukončena za 8 dní od doručení vaší výpovědi. (stáhnout formulář)

3) Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události – v případě, že jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události. Smlouva je ukončena za 1 měsíc od doručení Vaší výpovědi. (stáhnout formulář)

4) Výpověď dohodou – pro tento způsob výpovědi potřebujete souhlas pojišťovny. Doporučujeme proto vyčkat s uzavřením nového pojištění až do doby vyrozumění (souhlasu) pojišťovny s výpovědí. Je dobré uvést důvod výpovědi. Jako důvod mohou pojišťovny akceptovat nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání apod. Smlouva je ukončena ke dni dohody obou stran. (stáhnout formulář)

5) Změna v osobě vlastníka nebo spoluvlastníka předmětu pojištění – pojištění zaniká ke dni změny vlastníka předmětu pojištění (změna vlastníka vozidla, domácnosti, nemovitosti). Tuto skutečnost je třeba písemně oznámit pojišťovně a požádat o vrácení případného nespotřebovaného pojistného. (stáhnout formulář)

6) Ukončení pro nesouhlas s výší pojistného – pojišťovna Vám pravidelně zasílá nový předpis na další pojistné období, kde uvádí nové pojistné.  Pokud nejste spokojen/a s novou výší pojistného, můžete ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení této změny. Pojišťovna je navíc povinna Vás podle zákona informovat o změně pojistného na další pojistné období minimálně dva měsíce před ukončením daného pojistného období. Smlouva je ukončena k datu ukončení pojistného období. (stáhnout formulář)

7) Dočasné či trvalé vyřazení vozidla – pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nejste povinni platit v případě jeho dočasného nebo trvalého vyřazení z provozu u příslušného registru motorových vozidel. Jedná se o situace, kdy ukládáte registrační značky do tzv. “depozitu”, např. když vozidlo (motorku, veterán) provozujete jen od jara do podzimu. Pojišťovně v takovém případě předložíte kopii TP (technického průkazu), kde je záznam o dočasném nebo trvalém (např. při likvidaci) vyřazení vozidla. Spolu s TP pojišťovně vracíte Zelenou kartu. Případný přeplatek (tzv. nespotřebované pojistné) Vám pojišťovna vrátí. (stáhnout formulář)

8) Nezaplacení pojistného – tento způsob rozhodně nedoporučujeme. Nezaplacení pojistného neznamená vždy automatický zánik pojištění. Pojišťovna Vás totiž musí oslovit a vyzvat k zaplacení dlužného pojistného. Po celou dobu trvání pojištění (z tohoto důvodu o ukončení pojištění rozhoduje pojišťovna) má pojišťovna právo na pojistné. Pojišťovna navíc může vymáhat i poplatky na vymáhání dlužného pojistného případně úroky z prodlení za dlužné období.

Pokud Vám po ukončení pojistné smlouvy zbývá „nespotřebované pojistné“, pojišťovna vám přeplatek pojistného vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na Vaší adresu.

 

Potřebujete poradit?

Na Vaše otázky jsme připraveni odpovědět na:

info@vyberpojisteni.cz

nebo volejte 774 333 888