Zdravotní pojištění cizinců

Online pojištění pro cizince rychle a výhodně.

Výhodné zdravotní pojištění cizinců je určeno zejména cizincům žijícím dlouhodobě, ale i krátkodobě na území České republiky nebo Schengenského prostoru. Zdravotní péče je poskytována ve smluvních zdravotnických zařízeních a to bez přímé úhrady nákladů na léčení. Pojištění podle zvolené alternativy hradí náklady neodkladné ambulantní zdravotní péče, péče ve zdravotnickém zařízení a preventivní zdravotní péči.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Pojištění splňuje podmínky stanovené zákonem č. 277/2009 Sb. a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Zdravotní péče bez přímé úhrady nákladů na léčení
zahrnuje ambulantní ošetření i nemocniční léčbu včetně pohotovostní i záchranné služby a poskytnutí léků. Výše pojistného plnění je volitelná. Pojištění je určeno především cizincům žijícím dlouhodobě na území České republiky nebo Evropské unie

Pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče
Je určeno cizincům, kteří neuvažují o dlouhodobém pobytu a zahrnuje pohotovostní a záchrannou službu, přepravu do zdravotnického zařízení, stanovení diagnózy a léčebného postupu, ošetření zubů, léků a dále neodkladné a nutné zdravotnické výkony. Výše pojistného plnění a územní platnost je volitelná.