Nové označení pohonných hmot

Do konce září 2018 musí na stojanech čerpacích stanic přibýt nové označení pro jednotlivé druhy paliv. Dnes se názvy paliv se liší nejen mezi státy Evropské unie, ale čím dál častěji také v rámci jednotlivých zemí. Například v Česku v roce 2017 přestaly už dvě velké sítě čerpacích stanic používat tradiční označení Natural 95. Benzina od března prodává vylepšenou směs pod názvem Efecta 95, řetězec MOL od října pod značkou EVO

V letošním roce tedy čeká řidiče novinka. V celé Evropské unii bude na čerpacích stanicích zavedeno jednotné označení tak, aby se zahraniční řidič snadno zorientoval u jednotlivých stojanů. Benzinový stojan bude označen kolečkem, naftový čtvercem a alternativní paliva kosočtvercem. Uvnitř grafických symbolů se budou vyskytovat také písmena, benzin bude mít v kolečku písmeno E (jako ethanol), nafta  čtverci písmeno B (jako biodiesel). Pojmenování souvisí s povinným přidáváním biosložky.

Aby to nebylo tak jednoduché, písmena budou ještě doplněna číslem, které udává její maximální podíl v daném palivu. Současnému Naturalu 95 by odpovídalo označení E5 ukazující, že se jedná o benzinový typ paliva, které má maximálně pětiprocentní příměs bioethanolu.

Připomínky, že není logické použití písmen E a B, když jde o benzin a naftu vysvětlují bruselští úředníci tím, že je třeba si uvědomit, že základní typ paliva je dán obrazcem, například čtvercem, kolečkem atd.. A uvnitř toho obrazce je informace o podílu biosložky. Písmeno je tedy zkratkou biosložky, nikoliv základního typu paliva.

U alternativních paliv se uvnitř v kosočtverci budou písmena měnit. Vedle známých zkratek jako LPG nebo CNG tak uvnitř kosočtverců uvidíme třeba i XTL značící parafinickou naftu, norma počítá i s H2 pro vodík.

Obchodní názvy paliv, které čerpací stanice používají a snaží se jimi čím dál více odlišit, na stojanech mohou zůstat i nadále. Povinné bude jen to, aby se vedle obchodních názvů jako Natural 95, Efecta nebo EVO objevil i zmíněný symbol kolečka, čtverce nebo kosočtverce s písmenem a číslem.

Stejný grafický symbol s písmenem a číslem by měli řidiči časem najít i u víka nádrže svého auta, tedy v prostoru plnicích hrdel. Povinné to samozřejmě bude jen u nově vyrobených vozů.

Ani u této normy evropští úředníci nevyplodili nic závratného spíše naopak. Původně jistě dobrá myšlenka sjednotit označení pohonných hmot v Evropě se v jejich podání změnila na pověstný bruselský guláš. Zbývá jen doufat, že až každodenní praxe, tak jako v podobných případech, uvede tento zmatek do snesitelné podoby.