Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Vyberpojisteni.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat vaše jméno a příjmení, váš e-mail a užívanou přezdívku. Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby. V souvislosti s využíváním našich služeb o vás můžeme shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod.

Cookies třetích stran

Společnost Vyberpojisteni.cz může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany využívají cookies k měření účinnosti reklamy a za účelem individualizace jejího obsahu. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data, jako např. údaje o geografické poloze (vyplývající z IP adresy) nebo kontaktní údaje, jako je např. emailová adresa, přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto Stránek.

Změna pravidel o ochraně osobních údajů

Jakékoli v budoucnu učiněné změny našich pravidel o ochraně osobních údajů budou zveřejňovány na těchto stránkách. Pro jakékoli aktualizace či změny doporučujeme pravidelně tyto stránky kontrolovat.