Pojištění cizinců

Povinné pojištění pro cizince výhodně a online. Česky / English / русский / Tiếng Việt / Español / 中國

Pojištění cizinců je pro dlouhodobě i krátkodobě žijící cizince na území ČR. Péče je poskytována bez přímé platby cizincem ve smluvních zdravotnických zařízeních.

Pojištění cizinců online v češtině

 

Foreigners’ insurance is for long-term and short-term foreigner in the Czech Republic. Care is provided in contracted medical facilities without direct payment by the foreigner.

Online insurance for foreigners in English

 

Страхование иностранцев предназначено для долгосрочных и краткосрочных иностранцев в Чешской Республике. Уход предоставляется без прямой оплаты иностранцем в договорных медицинских учреждениях

Онлайн-страхование иностранцев на русском языке

 

Bảo hiểm của người nước ngoài là đối với người nước ngoài dài hạn và ngắn hạn ở CH Séc. Chăm sóc được cung cấp miễn phí bởi người nước ngoài trong các cơ sở y tế có hợp đồng.

Người nước ngoài được bảo hiểm trực tiếp bằng tiếng Việt

 

外國人的保險適用於捷克共和國的長期和短期外國人。 提供護理不需要外國人在合同醫療機構直接支付。

外國人在華網上保險

 

El seguro de extranjeros es determinado para extranjeros de estancia a largo plazo y de corto plazo en la República Checa. La atención se facilita en instalaciones médicas contratadas sin pago directo por un extranjero.

Seguro en línea para extranjeros en español