Pojištění cizinců

Povinné pojištění pro cizince výhodně a online. Česky / English / русский / Tiếng Việt / Español / 中國

Cizímu státnímu příslušníkovi žijícím na území ČR či v jiné zemi zahrnuté v Schengenském prostoru, nabízíme pojištění zdravotní péče ve dvou základních variantách. První varianta „Komplexního zdravotního pojištění“ je určena především pro cizince žijící dlouhodobě na území České republiky nebo na území Schengenského prostoru. Druhá varianta „Pojištění neodkladné zdravotní péče“ je určeno pro ty, kteří prozatím neuvažují o dlouhodobějším pobytu na tomto území.

Pojištění cizinců online v češtině

 

Foreigners’ insurance is for long-term and short-term foreigner in the Czech Republic. Care is provided in contracted medical facilities without direct payment by the foreigner.

Online insurance for foreigners in English

 

Страхование иностранцев предназначено для долгосрочных и краткосрочных иностранцев в Чешской Республике. Уход предоставляется без прямой оплаты иностранцем в договорных медицинских учреждениях

Онлайн-страхование иностранцев на русском языке

 

Bảo hiểm của người nước ngoài là đối với người nước ngoài dài hạn và ngắn hạn ở CH Séc. Chăm sóc được cung cấp miễn phí bởi người nước ngoài trong các cơ sở y tế có hợp đồng.

Người nước ngoài được bảo hiểm trực tiếp bằng tiếng Việt

 

外國人的保險適用於捷克共和國的長期和短期外國人。 提供護理不需要外國人在合同醫療機構直接支付。

外國人在華網上保險

 

El seguro de extranjeros es determinado para extranjeros de estancia a largo plazo y de corto plazo en la República Checa. La atención se facilita en instalaciones médicas contratadas sin pago directo por un extranjero.

Seguro en línea para extranjeros en español

 

Pojištění léčebných výloh

Komplexní zdravotní pojištění a pojištění neodkladné zdravotní péče jsou dvě varianty zdravotního pojištění cizinců, které je možné prostřednictvím tohoto webu sjednat online. Pojištění zaručuje klientům zdravotní péči bez jejich přímé úhrady v rozsahu zvolené varianty. Pro osoby podávající žádost o pobyt nad 90 dní nebo žádající o prodloužení svého pobytu nad tuto hranici je povinné.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Je rozsahem obdobné veřejnému zdravotnímu pojištění. Skládá se z nutné a neodkladné ambulantní zdravotní péče, péče ve zdravotnickém zařízení a z plánované zdravotní péče. Komplexní zdravotní péče má za cíl zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěného.

Pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče

Hradí pouze na náklady nutné a neodkladné zdravotní péče poskytované pojištěnému a další související asistenční služby. Rozsah pojištění je volitelný a závislý od typu pobytu pojištěného na územní ČR nebo Schengenského prostoru a délky pobytu.