Důležité informace

Co byste měli vědět

V tomto odkazu jsme pro Vás vybrali to nejdůležitější, coby jste měli vědět ještě před tím, než se rozhodnete uzavřít pojistnou smlouvu. Přehlednou formou odpovídáme na otázky, které by Vás mohli zajímat. Pokud Vás zajímá něco, co tyto stránky neobsahují, zavolejte nám nebo využijte náš kontaktní formulář.

Okruh otázek a odpovědí

 

O povinném ručení

 – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo také povinné ručení je druh povinně smluvního pojištění pro každého majitele vozidla, kterému povinnost pojištění ukládá zákona 168/1999 Sb. Sjednané pojištění platí nejenom na území České republiky, ale i na celém území Evropské unie a v řadě dalších evropských států. více informací…

O havarijním pojištění

– havarijní pojištění chrání především Vaše vozidlo před škodami vzniklými v důsledku odcizení, havárie, vandalismu, neoprávněného užití vozidla nebo v případě živelných pohrom. Na rozdíl od povinného ručení, které kryje škody způsobené jinému, je tak havarijní pojištění jeho ideálním doplněním. Havarijní pojištění není povinné, ale přesto důležité. Každý den se stane průměrně 250 dopravních nehod a je odcizeno 35 vozidel.  více informací…

O pojištění domu

– statistické údaje hovoří jasně, každý třetí dům není pojištěn a ty které jsou, bývají často pojištěny špatně. Častou chybou je stará pojistná smlouva kde pojistná částka již dávno neodpovídá stále stoupající hodnotě nemovitostí, stavebního materiálu a stavebních prací. Staré pojistné smlouvy mívají pojistné plnění v časové ceně, nenabízejí celou škálu možných připojištění, asistenčních služeb a dalších vymožeností, které vyvíjející se pojistný trh dnes nabízí.  více informací…

O pojištění bytu

– koupili, zdědili nebo jste převedli družstevní byt do osobního vlastnictví? Dejte si pozor na pojištění bytu! Při koupi bytu nebo převodu nemovitosti do osobního vlastnictví je potřeba si sjednat novou pojistnou smlouvu na byt jako stavbu. Mnoho lidí na tento fakt zapomíná a domnívají se, že když mají pojištěnou domácnost mají pojištěný i byt. více informací…

O pojištění domácnosti

– pojištění domácnosti ochrání vybavení vaší trvale obydlené domácnosti proti všem důležitým rizikům, kromě vybavení domácnosti lze také v jedné smlouvě sjednat pojištění odpovědností za škody všech členů, kteří žijí ve společné domácnosti. Pozor by si měli dát také ti, co mají pojištění domácnosti již sjednáno. Nic nestárne víc než naše děti a pojistné smlouvy. více informací…

O pojištění odpovědnosti

– každému z nás se může stát, že nešťastnou náhodou nebo neopatrností způsobí někomu jinému škodu. Vytopíte sousedy, dcera shodí v prodejně drahou vázu, syn rozbije při fotbale okno, uteče pes a způsobí dopravní nehodu. Z vaší střechy spadne sníh a způsobí zranění cizí osobě nebo neopatrností rozbijete zaměstnavatelem svěřený počítač a dostanete jej k úhradě. Váš pes vběhne do silnice a způsobí dopravní nehodu. Život je plný podobných situací. Jen kvalitní pojištění odpovědnosti za vás zaplatí škody a pomůže vám z nepříjemných situací. více informací…

Proč je nutné aktualizovat pojistné smlouvy?

– aktualizovat již uzavřené pojištění je velmi rozumné především z důvodu, že hodnoty pojištěného majetku se v průběhu let mění, mění se Vaše potřeby (rodina, příjmy…), stejně tak se mění trh i nabídka pojistitelů. U každého pojištění je pak interval, kdy je vhodné se smlouvou zabývat, rozdílný.

U havarijního pojištění cena Vašeho vozidla v čase klesá a Vy, pokud máte stále stejné pojištění s cenou vozidla, kterou mělo v době sjednání pojistné smlouvy, tak platíte za pojištění víc, než musíte. Při pojistné události se plnění nepočítá z ceny z doby sjednání, ale z aktuální ceny v době nehody a ta již samozřejmě klesla. Aktualizujte smlouvu na správnou cenu vozidla nejméně jednou za dva roky a ušetříte tisíce.

U pojištění privátního majetku se velmi často stává, že hodnota věcí v čase vzrostla, a to nejen nákupem nových věcí nebo zhodnocením staveb, ale i prostým nárůstem indexu cen nemovitostí, stavebního materiálu, odborných prací atd. V takovém případě může dojít k tzv. „podpojištění“ se všemi negativními důsledky. více informací…

 Jak ukončit pojistnou smlouvu

obecně lze říci, že pojistnou smlouvu můžete vypovědět kdykoli. Ne vždy se to však obejde bez důsledků. Proto je dobré dbát při výpovědi nejen na způsob a důvod, ale zejména na termín, kdy stávající smlouvu vypovídáte. Výpověď lze zaslat doporučeným dopisem příslušné pojišťovně nebo jej předat na přepážce pojišťovny. V takovém případě doporučujeme nechat si udělat kopii výpovědi s potvrzením o přijetí a tuto uschovat. Dále můžete podepsanou výpověď zaslat k nám a my za Vás vše zařídíme.  

Možné způsoby ukončení pojistné smlouvy

 • Výpověď ke konci pojistného období.
 • Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy
 • Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
 • Výpověď dohodou.
 • Změna v osobě vlastníka předmětu pojištění.
 • Ukončení pro nesouhlas s výší pojistného.
 • Dočasné či trvalé vyřazení vozidla z provozu.
 • Nezaplacení pojistného – tento způsob rozhodně nedoporučujeme. více informací…

 

Co můžete získat změnou pojišťovny?

 • Aktuální pojištění, tedy lepší ochranu a zajištění proti nečekané události.
 • Lepší cenu – podle druhu pojištění to může být v řádech stokorun až tisícikorun ročně.
 • Porovnání ceny a rozsahu pojištění od vybraných pojišťoven.
 • Profesionální servis a asistenci v případě pojistné události.

Vyberpojisteni.cz má k dispozici kvalitním týmem odborníků s mnohaletou zkušeností v pojišťovnictví. Svým členstvím v evropském sdružení obdobně zaměřených společností máme přístup k mezinárodním zkušenostem a můžeme porovnávat vývoj trhu a cen v řadě evropských zemí s trhem v ČR. Nenabízíme svým klientům již hotové „balíčky“ od konkrétní pojišťovny, ale na základě analýzy Vaší situace a požadavků Vám vždy předkládáme několik variant řešení od více pojišťoven a zaručujeme tak možnost svobodného výběru. Vytvořením konkurenčního prostředí dosahujeme optimálního poměru mezi hodnotou cenou a službou.

 

Základy pojištění 

– materiál je určen pro opravdového zájemce o pojištění. Cílem těchto textů je poskytnout všem zájemcům studijní pomůcku, která by je stručnou formou seznámila se základy pojišťovnictví. Texty si nekladou za cíl nahrazovat studium všeobecných podmínek, smluvních ujednání a pojistných smluv jednotlivých pojišťoven, které se mohou v jednotlivostech odlišovat od níže uvedených kapitol. více informací…

 

Proč pojištění od nás?

 • Výrazné slevy na pojistném

 • Porovnáme pro Vás pojištění
  až od 12 pojišťoven

 • Komplexní servis a asistence

 • Přidělíme vám osobního poradce

 • Aktualizace již sjednaného pojištění

Potřebujete poradit?

Na Vaše otázky jsme připraveni odpovědět na:

info@vyberpojisteni.cz

nebo volejte 774 333 888