Důležité informace

Co byste měli vědět

 

Čtěte dále…

Pojišťovny na našem trhu nabízejí obrovské množství různých druhů pojištění a jejich vzájemných variant a kombinací. V době, kdy na českém trhu působí více než 40 pojišťovacích ústavů s různou nabídkou produktů a různou úrovní služeb, je běžná cenová a konkurenční „bitva“ o klienta. Běžný spotřebitel by však prostudováním jednotlivých druhů pojištění strávil řadu dní a navíc by k tomu potřeboval řadu znalostí i zkušeností z oblasti pojišťovnictví a likvidací pojistných událostí.

Proto je efektivní a ekonomicky výhodné touto činností pověřit důvěryhodnou, specializovanou a odbornou společnost, která má zkušenosti v dané oblasti, a je  schopna pro klienta vybrat to nejvhodnější pojištění.

A nejde jen o orientaci v celém spektru služeb a produktů, ale jde samozřejmě také o cenu – rozdíl mezi „běžnou“ cenou a naší cenou může být v řádech stokorun i tisícikorun ročně.

Proto stojí za to se informovat o všech možnostech, které Vám trh nabízí. Vyzkoušejte srovnání cen jednotlivých druhů pojištění.

 

Proč je nutné aktualizovat běžící smlouvy?

Aktualizovat již uzavřené pojištění je velmi rozumné především z důvodu, že hodnoty pojištěného majetku se v průběhu let mění, mění se Vaše potřeby (rodina, příjmy…), stejně tak se mění trh i ceny pojistitelů. U každého pojištění je pak interval, kdy je vhodné se smlouvou zabývat, rozdílný.

Například u Havarijního pojištění cena Vašeho vozidla v čase klesá. A Vy, pokud máte stále stejné pojištění za stejnou cenu, tak platíte za pojištění víc, než musíte. A při pojistné události stejně dostanete nejvýše částku, která odpovídá aktuální ceně Vašeho vozidla, ne vyšší. Platili jste vyšší pojistné proto zcela neefektivně a zbytečně.

Naopak u pojištění privátního majetku se velmi často stává, že hodnota věcí v čase vzrostla, a to nejen nákupem nových věcí nebo zhodnocením staveb, ale i prostým nárůstem indexu cen nemovitostí, stavebního materiálu, odborných prací atd. V takovém případě může dojít k tzv. „podpojištění“ se všemi negativními důsledky z toho plynoucími. Podpojištění je situace, kdy máte pojištění uzavřeno na nižší pojistnou částku, než je skutečná hodnota věcí. V praxi to znamená, že sice platíte nižší pojistné, ale při pojistné události nedostanete odpovídající náhradu.

 

Nejlepší je uvést příklad

Váš dům (stejný princip platí i pro byty či domácnosti) má aktuální cenu 3 000 000 Kč. Vaše pojistná smlouva je již 10 let stará a pojistná částka je 1 500 000 Kč (v té době aktuální cena nemovitosti). Když dojde ke škodě na Vašem domě vlivem např. vichřice (poničení střechy) ve výši 200 000 Kč, náhrada bude krácena v poměru, v jakém je skutečná hodnota nemovitosti oproti sjednané pojistné částce. V tomto případě je to 50 % (hodnota 3mil, pojistná částka 1,5 mil = 50 %). Krácení tedy bude o 50 % a Vy dostanete na škodu ve výši 200 000 Kč pouhých 100 000 Kč (tedy 50 %).

V takovém případě rozhodně nebudete spokojeni se službami pojišťovny – leč v tomto případě je na vině stará a neaktuální pojistná smlouva.

Úplně nové situace nastávají u pojištění odpovědnosti, kdy změnou občanského zákoníku a z něho vyplývající odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, se dramaticky zvyšují výše náhrady třetím osobám a Vaše stávající pojištění není na takovou změnu nastavené a dříve určená pojistná částka by na pokrytí škod podle nové úpravy nemusela stačit.

Tak jako všechno na světě, tak i pojistné smlouvy stárnou. Proto je nejen vhodné, často nezbytné aktualizovat Vaše stávající pojištění.

 

Co můžete získat změnou pojišťovny?

  • Porovnání mezi nejžádanějšími pojišťovnami
  • Vhodnější a aktuální pojištění, tedy lepší ochranu a zajištění pro nečekané události
  • Můžete ušetřit – podle druhu pojištění to může být v řádech stokorun až tisícikorun ročně
  • Profesionální servis a asistenci při případné pojistné události

Vyberpojisteni.cz svou profesionalitu prokazuje především tím, že disponuje kvalitním týmem odborníků s mnohaletou zkušeností v pojišťovnictví. Svým členstvím v evropském sdružení obdobně zaměřených společností máme přístup k mezinárodním zkušenostem a můžeme porovnávat vývoj trhu a cen v řadě evropských zemí s trhem v ČR. Nenabízíme svým klientům již hotové „balíčky“ od konkrétní pojišťovny, ale na základě analýzy Vaší situace a požadavků Vám vždy předkládáme několik variant řešení od více pojišťoven a zaručujeme Vám tak možnost svobodného výběru. Vytvořením konkurenčního prostředí dosahujeme optimálního poměru mezi hodnotou cenou a službou.

 

Jaká jsou rizika při změně pojišťovny?

Mluvíme-li o pojištění vozidel či majetku, pak upřímně, rizika jsou zcela minimální. Je vhodné dát si pozor na způsoby a zejména na lhůty ukončení stávající smlouvy, nezapomenout na „bonusy“ za předešlá pojištění, myslet na „propojištěnost“ – ale s tím vším Vám rádi pomůžeme a poradíme.

Způsoby, jakými lze změnit pojišťovnu, naleznete zde.

 

Potřebujete poradit?

Na Vaše otázky jsme připraveni odpovědět na:

info@vyberpojisteni.cz

nebo volejte 774 333 888