Pojišťovny

Naše partnerské pojišťovny

Allianz pojišťovna

 • Obchodní jméno: Allianz pojišťovna, a. s.
 • Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
 • Telefon: + 420 241 170 000
 • Fax: +420 242 455 555
 • Internet: www.allianz.cz

Allianz pojišťovna, a. s. je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. působícího ve více než 70 zemí s více než 80 mil. klientů. Při své činnosti využívá svoji finanční sílu, zkušenosti a znalost místního prostředí.

V České republice působí od roku 1993 a během svého působení uzavřela více než 9 mil. pojistných smluv. Vypracovala mezi tři největší  pojišťovny v České republice.

Produkty pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • pojištění majetku
 • pojištění odpovědnosti
 • životní a úrazové pojištění
 • pojištění závažných onemocnění
 • cestovní pojištění
 • pojištění průmyslu
 • podnikatelské pojištění
 • zemědělské pojištění

 

AXA pojišťovna

 • Obchodní jméno: Axa pojišťovna a. s.
 • Sídlo: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12826
 • Telefon: +420 292 292 292
 • Fax: +420 221 803 499
 • E-mail: info@axa.cz
 • Internet: www.axa.cz

AXA pojišťovna, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny AXA Group a dceřinou společností AXA Bank Europe se sídlem v Belgii. Jediný akcionářem je společnost SOCIETE BEAUJON zapsaná u obchodního soudu v Paříži. Celosvětově má AXA 52 milionů klientů, 120 tisíc zaměstnanců, 400 000 akcionářů. Celkem spravuje 1,32 bilionů euro.

Skupina AXA se na Českém trhu objevila poprvé v roce 1998 pod jménem WASS YT s.r.o.. Její obchodní jméno se běhel let několikrát měnilo až se ustálilo na značce AXA Česká republika, s.r.o. Součástí skupiny AXA ČR je hned několik společností, mezi které patří pojišťovna, banka, asistenční služby, penzijní a investiční společnosti.

Produkty pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • pojištění staveb
 • pojištění domácnosti
 • pojištění odpovědnosti
 • životní pojištění
 • úrazové pojištění
 • pojištění závažných onemocnění
 • cestovní pojištění

 

AXA ASSISTANCE CZ

 • Obchodní jméno: AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
 • Sídlo: Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61910
 • Telefon: +420 272 099 990
 • Fax: +420 272 101 009
 • E-mail: zakaznickalinka@axa-assistance.cz
 • Internet: www.axa-assistance.cz
 • Pojistitel: INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A.

AXA ASSISTANCE je součástí koncernu AXA, jedné z největších pojišťovacích skupin na světě. AXA je celosvětovým leaderem v oblasti finančního zabezpečení. Podnikání skupiny AXA je geograficky diverzifikováno a hlavní podniky se zaměřují na západní Evropu, Severní Ameriku a Dálný východ. Skupina AXA ASSISTANCE má pobočky ve více než 30 zemích světa, pracuje pro ni 6 tisíc zaměstnanců, vyřídí ročně více než 9 milionů asistenčních případů.

Produkty AXA Assistance

 • cestovní pojištění
 • asistenční služba

 

Česká pojišťovna

 • Obchodní jméno: Česká pojišťovna a. s.
 • Sídlo: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
 • Telefon: kontaktní linka +420 241 114 114
 • E-mail: info@ceskapojistovna.cz
 • Internet: www.ceskapojistovna.cz
 • Akcionář:   CZI Holdings N.V., 1077 Amsterdam, Tower B, Stravinskylaan 933, Nizozemské království

Česká pojišťovna se cítí být pokračovatelem nejstaršího českého pojišťovacího ústavu  kdy celé jméno v době založení znělo “Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav”.  Pojišťovací ústav začal působit na našem území již v roce 1827.

V roce 1945 po zestátnění pojišťovnictví, vznikla na našem území pouze jedna pojišťovna, která několikrát změní jméno až se ustálila na názvu Česká státní pojišťovna. Česká pojišťovna, jak jí známe dnes, vznikla až v roce 1992 její privatizací fondem PPF.  Posledním důležitým milníkem v historii České pojišťovny je rok 2008, kdy je založen Generali PPF Holding a Česká pojišťovna se společně s Generali pojišťovnou stává součástí pojišťovací skupiny, která působí v řadě zemí střední a východní Evropy.

Produkty pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • pojištění majetku
 • pojištění odpovědnosti
 • životní a úrazové pojištění
 • pojištění závažných nemocí
 • cestovní pojištění
 • pojištění podnikatelů
 • zemědělské pojištění
 • pojištění průmyslu
 • pojištění živnostníků

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 • Obchodní jméno: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Sídlo: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3433
 • IČ: 639 98 530
 • Telefon: +420 957 444 555
 • Fax: +420 261 022 163
 • E-mail: info@cpp.cz
 • E-mail2: pojistovna@cpp.cz
 • Internet: www.cpp.cz

Jediným akcionářem České podnikatelské pojišťovny, a.s. je Kooperativa pojišťovna, a.s..  Hlavním akcionářem Kooperativy je Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, která je  největším rakouským pojišťovacím koncernem ve střední a východní Evropě. Kromě Rakouska působí prostřednictvím majetkových účastí v pojišťovnách v Rakousku, Bulharsku, Německu, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, České republice, Maďarsku, Bělorusku a na Ukrajině. Skupina má na trzích střední a východní Evropy již více než 11 milionů klientů.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. působí na českém pojistném trhu od listopadu 1995 a je třetím největším poskytovatelem povinného ručení.

Produkty pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • pojištění majetku
 • pojištění odpovědnosti
 • životní a úrazové pojištění
 • cestovní pojištění
 • pojištění živnostníků
 • pojištění průmyslu
 • pojištění podnikatelů

 

ČSOB Pojišťovna

 • Obchodní jméno: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • Sídlo: Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 530 02 Pardubice, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
 • IČ: 455 34 306
 • Telefon: +420 467 007 111
 • Infolinka: +420 466 100 777
 • Asistenční služba: +420 222 803 442
 • Fax: +420 467 007 444
 • E-mail: info@csobpoj.cz
 • Internet: www.csobpoj.cz

ČSOB Pojišťovna je součástí jednoho z největších poskytovatelů finančních služeb na našem trhu, ČSOB Holdingu. Současná pojišťovna vznikla v roce 2003 spojením dvou univerzálních pojišťoven: IPB Pojišťovny, a.s., a ČSOB Pojišťovny, a.s.. Výsledkem tohoto spojení vznikl pojišťovací subjekt, který svým základním kapitálem ve výši 920 milionů korun a vlastním kapitálem 1,992 mld. Kč patří ke kapitálově nejlépe vybaveným pojišťovnám na českém trhu.

ČSOB Pojišťovna se opírá o stabilní zázemí a osvědčené know-how svého hlavního akcionáře, jímž je se 75% podílem belgická pojišťovna KBC Verzekeringen NV z nadnárodní skupiny KBC; 25 % akcií společnosti vlastní Československá obchodní banka.

Produkty pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • majetkové pojištění
 • odpovědnostní pojištění
 • životní a úrazové pojištění
 • cestovní pojištění
 • živnostenské pojištění
 • pojištění podnikatelů
 • pojištění průmyslu

 

Direct pojišťovna

 • Obchodní jméno: Direct pojišťovna, a.s.
 • Sídlo: Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365
 • IČ: 25073958
 • Klientské centrum: +420 221 221 221 (Po-Pa 8:00 -17:00)
 • Asistenční služba:  +420 291 291 291
 • E-mail: info@direct.cz
 • Internet: www.direct.cz

Direkt pojišťovna je nástupnickou společností Pojišťovny Triglav, a.s. vlastněnou slovinskou finanční skupinou TRIGLAV. V červnu roku 2015 pojišťovnu koupila finanční skupina VIGO Finance a.s., IČ: 032 57 282. Obchodní značka „Direct pojišťovna“ je na trhu známa od roku 2007 kdy byla první pojišťovnou, která prodávala pojistné smlouvy výhradně online prostřednictvím telefonu nebo internetu. V roce 2012 však svoji činnost v České republice ukončila. Skupina VIGO Finance při svém vstupu na pojistný trh v roce 2014 tuto obchodní značku koupila a dále používá.

Produkty pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • majetkové pojištění
 • cestovní pojištění
 • pojištění podnikatelů
 • pojištění živnostníků
 • pojištění průmyslu

 

Generali pojišťovna

 • Obchodní jméno: Generali Pojišťovna a.s.
 • Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika
 • Zapsaná u Obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 2866
 • : 61859869
 • Doručovací adresa: Generali Pojišťovna a.s., P. O. Box 151, 657 51 Brno 2
 • Klientský servis: 244 188 188
 • E-mail: servis.cz@generali.cz
 • Internet: www.generali.cz

Pobočka Assicurazioni Generali byla v Praze založena již v roce 1832.  Generali u nás úspěšně působila až do roku 1945, kdy došlo dekretem prezidenta republiky ke znárodnění soukromých pojišťoven.

V roce 1993 se Generali vrátila zpět do České republiky jako jedna z nejsilnějších a nejspolehlivějších pojišťoven. Jako akciová společnost působí Generali od ledna 1995, kdy došlo ke změně právního statutu. Organizační složka mezinárodního pojišťovacího koncernu Erste Allgemeine Versicherungs-AG se transformovala do Generali Pojišťovna a.s.

Dalším důležitým milníkem v historii Generali pojišťovny je rok 2008, kdy je založen Generali PPF Holding a Česká pojišťovna se společně s Generali pojišťovnou stávají její součástí. Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, pro který pracuje bezmála 3000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé České republice.

Produkty pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • pojištění majetku
 • pojištění odpovědnosti
 • životní pojištění
 • úrazové pojištění
 • cestovní pojištění
 • živnostenské pojištění
 • pojištění podnikatelů
 • pojištění průmyslu
 • zemědělské pojištění

 

Hasičská vzájemná pojišťovna

 • Obchodní jméno: Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
 • Sídlo: Římská 45, 120 00 Praha 2, Česká republiky
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2742
 • Telefon: +420 222 119 119
 • Fax: +420 222 514 412
 • E-mail: info@hvp.cz
 • Internet: www.hvp.cz

Hasičská vzájemná pojišťovna byla založena roku 1900 a je tedy jednou z nejstarších pojišťoven v Rakousko – Uherském mocnářství. Rozhodnutím Valné hromady Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  byla její činnost znovu zahájena v roce 1992.

Hasičská vzajemná pojišťovna, a. s., provozuje svoji činnost prostřednictvím 74 obchodních zastoupení po celé republice. Organizačně je členěna na devět oblastních poboček a ústředí pojišťovny.

Produkty pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • majetkové pojištění
 • odpovědnostní pojištění
 • pojištění podnikatelů
 • pojištění živnostníků

 

Kooperativa pojišťovna

 • Obchodní jméno: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl, B, vložka 1897
 • IČ: 471 16 617
 • Telefon: +420 956 421 111
 • Infolinka: 957 105 105
 • Fax: +420 956 449 000
 • E-mail: info@koop.cz
 • Internet: www.koop.cz

Kooperativa pojišťovna, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. 3. 1993 jako družstevní pojišťovna mající tři samostatně hospodařící organizační složky, Česká Kooperativa družstevní pojišťovna, a.s.  se sídlem v Praze, Moravská Kooperativa se sídlem v Brně a Slovenská Kooperativa se  sídlem v Bratislavě. V roce 2007 došlo ke sloučení České a Moravské Kooperativy a jejímu prodeji největší pojišťovací skupině v Rakousku, Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG.

Tato skupina kromě Rakouska působí přímo, nebo prostřednictvím majetkových účastí v pojišťovnách v Bulharsku, Německu, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, České republice, Maďarsku, Bělorusku a na Ukrajině. V Itálii a Slovinsku existují kromě toho  také její pobočky. České republice a Slovenské republice zaujímá pojišťovna Wiener Städtische vedoucí místo na trhu.

Produkty pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • majetkové pojištění
 • pojištění odpovědnosti
 • životní pojištění
 • úrazové pojištění
 • pojištění závažných onemocnění
 • cestovní pojištění
 • pojištění podnikatelů
 • pojištění průmyslu
 • pojištění živnostníků

 

Maxima pojišťovna

 • Obchodní jméno: Maxima pojišťovna a.s.
 • Sídlo: Italská 1583/24, Praha 2, 120 00, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 3314
 • IČ: 613 28 464
 • Telefon: +420 273 190 400
 • Fax: +420 276 190 412
 • E-mail: info@maxima-as.cz
 • Internet: www.maximapojistovna.cz

Společnost byla založena dne 1.7.1994 pod názvem Tercier pojišťovna a.s. se specializací na životní investiční pojištění. V roce 1996 převzali společnost nový vlastníci a změnili nejen název společnosti na Universal pojišťovnu, a.s., ale rozšířili i její zaměření o majetkové a odpovědnostní pojištění. V roce 2003 změnila pojišťovna znovu své jméno na Maxima pojišťovna a.s. a pod touto značkou působí dodnes.

Produkty pojišťovny

 • pojištění majetku
 • pojištění odpovědnosti
 • firemní pojištění
 • zdravotní pojištění cizinců
 • cestovní pojištění
 • úrazové pojištění
 • rizikové životní pojištění
 • komplexní zdravotní pojištění cizinců

 

Slavia pojišťovna

 • Obchodní jméno: Slavia pojišťovna a.s.
 • Sídlo: Revoluční 1, Praha 1, 110 00, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 2591
 • IČ: 601 97 501
 • Telefon: +420 255 790 111
 • Fax: +420 255 790 199
 • E-mail: info@slavia-pojistovna.cz
 • Internet: www.slavia-pojistovna.cz

Počátky Slavia pojišťovny jsou spojeny se samotnými počátky pojišťovnictví v Čechách, kdy byla za vlády Rakousko-Uherské monarchie byla v roce 1868 založena jedna z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí – Vzájemné, kapitály a důchody pojišťující banka Slavie.

K obnovení činnosti Slavia pojišťovna a.s. došlo v roce 1994 pouhý rok od zrušení monopolu České pojišťovny, tehdy jediné státem povolené pojišťovny. V dubnu 2006 se stala novým vlastníkem skupina Capital Management Company, a. s., která jej vlastní do dnešních dnů.

Produkty pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • cestovní pojištění
 • majetkové pojištění
 • odpovědnostní pojištění
 • živnostenské pojištění
 • podnikatelské pojištění
 • pojištění průmyslu

 

Uniqa pojišťovna

 • Obchodní jméno: UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Sídlo: Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012
 • IČ: 49240480
 • Infolinka: 488 125 125
 • Fax: +420 225 393 777
 • E-mail: uniqa@uniqa.cz
 • Internet: www.uniqa.cz

Pojišťovna zahájila svoji činnost dne 28.5.1993 pod obchodním názvem Česko-rakouská pojišťovna, a.s.. Od začátku své činnosti se profilovala jako univerzální pojišťovna a postupem doby si vytvořila široké portfolio pojistných produktů pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob.

V roce 2001 se stala jediným akcionářem UNIQA pojišťovny největší rakouská pojišťovací skupina UNIQA Internacionál AG. Holding UNIQA je dnes největší rakouskou pojišťovací skupinou s více než 20% podílem na rakouském pojistném trhu a vlastní další dceřiné pojišťovny ve střední a východní Evropě. Své obchodní aktivity v ČR zajišťuje pojišťovna sítí více než 170 poboček řízených 6 regionálními ředitelstvími.

Produkty pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • cestovní pojištění
 • pojištění majetku
 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění živnostníků
 • pojištění podnikatelů
 • pojištění průmyslu

 

 

Potřebujete poradit?

Na Vaše otázky jsme připraveni odpovědět na:

info@vyberpojisteni.cz

nebo volejte 774 333 888