Sezónní pojištění motocyklu

Dorazily k nám teplé letní měsíce a mnoho řidičů vyjede z garáže se svými dvoustopými stroji. U motocyklů je celkem často využívanou variantou povinného ručení takzvané sezónní pojištění. Co je dobré o něm vědět a na co si dát pozor?

Na co si dát pozor při sjednání pojištění?

Nejdůležitější otázkou při sjednávání sezónního pojištění je časové určení samotné sezóny. Počasí je proměnlivé a zatím co některé roky se dá jezdit třeba jen od června do září, tak další rok může být počasí lepší a vhodné k provozu motocyklu například od dubna do října. Při nastavení časového období sezónního pojištění je tedy dobré se zamyslet, kdy chcete motocykl provozovat. Toto pojištění NEVYŽADUJE v době mimo sezónu odevzdání RZ do depozitu, ale motocykl nesmí být používán ani parkován na veřejné komunikaci. V případě, že by klient způsobil provozem motocyklu škodu mimo jím určené časové období sezóny, budou po něm vymáhány veškeré náklady spojené s plněním pojistné události.

Jaké časové období pojištění kryje?

Při sjednání sezónního pojištění se zájemce o pojištění zavazuje provozovat motocykl pouze po sjednanou dobu, tedy sezónu. Tato sezóna je ohraničena počátkem a koncem, kdy počátek sezóny je roven počátku pojištění. Toto pojištění kryje vždy pouze celé měsíce, například 1.6.2017 až 30.9.2017, kdy minimální počet těchto měsíců, na které lze sezónní pojištění uzavřít, je tři. Délka platnosti smlouvy a délka pojištění jsou zde dva odlišné časové úseky. Zatím co smlouva je roční s automatickou prolongací na další rok, tak délka pojištění je pouze počet vybraných měsíců v roce.

Co doporučujeme?

Pokud nemáme, o to většinou nemáme, jasno o délce sezóny v následujícím druhém roce pojištění, je lepší pojištění po první sezóně vypovědět a v další sezóně jej sjednat znovu. Dále, pokud za sezónu považujeme 7 měsíců a více již se sezónní pojištění nevyplatí, neboť je dražší než klasické celoroční pojištění.

Přejeme vám bezpečnou jízdu a příjemné zážitky na cestách.

Srovnání sezonního pojištění naleznete ZDE
(Foto: pixbay.com)