Za nepojištěná auta se bude opět platit

Příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů za motorová vozidla, na něž jejich vlastníci neuzavřeli povinné ručení, byl zrušen v roce 2015. Znovu se za nepojištěná vozidla začne platit od 1. ledna 2018. Důvodem, proč je znovu zaváděna tato sankce, jsou rostoucí škody z nehod zaviněných řidiči ve vozidlech bez uzavřeného povinného pojištění.
Pojišťovny sdružené v kanceláři pojistitelů v spolu s Ministerstvem dopravy v současné době evidují, zhruba 130 tisíc vozidel bez tohoto povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Uvedená vozidla způsobí každý rok kolem 2500 nepojištěných škod a tím přivádějí poškozené i pojišťovny do složité situace s vymáháním náhrady za způsobenou škodu.
Řidič, který povinné ručení nemá, bude tedy muset za každý den bez uzavřeného pojištění zaplatit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Výjimkou jsou jen případy, kdy je vozidlo zapsáno jako vyřazené z provozu nebo vyvezené do jiného státu, zaniklé či za dobu kdy bylo odcizeno.

Příspěvky jsou rozdílné podle typu vozidla
Denní sazby pro motocykly jsou podle objemu motoru stanoveny od 4 do 25 korun, pro osobní auta také podle objemu motoru od 30 do 93 korun a za nákladní auta s povolenou hmotností do 3,5 tuny se bude platit 86 korun. Platné příspěvky jsou nižší než byly do roku 2015
Naopak zvýšené příspěvky čekají např. pro sanitky z 80 na 94 korun, pro autobusy těžší než pět tun ze 160 na 290 korun a pro tahače ze 300 na 563 korun.
Vymáhání začne nejdříve v březnu
Novela zákona nabyla účinnosti od 1. ledna 2018, ale podle sdělení kanceláře pojistitelů nějaký čas potrvá, než získají potřebná data od pojišťoven a Ministerstva dopravy a z tohoto důvodu začnou lednové neplatiče obesílat s výzvou k zaplacení nejdříve v březnu.

K čemu garanční fond slouží
Z garančního fondu se odškodňují poškození, jimž je vozidlem bez povinného ručení způsobena škoda za níž majitel či provozovatel vozidla odpovídají. Tuto částku pak ČKP poškozenému vyplatí a následně vymáhá po neplatiči ručení. Nově bude vymáhaná částka moci činit maximálně 300 tisíc korun. Pokud ovšem řidič neplatič požil alkohol, nebo jiné omamné a návykové látky uhradí škodu v plné výši.

Neriskujte a sjednejte si alespoň základní povinné ručení
(Foto: pixbay.com)