Základy pojištění 6. díl

Materiál pro opravdového zájemce o pojištění...

6. Význam obchodu v pojišťovnictví a jeho subjekty

Pojišťovna žije z obchodu a měla by také pro obchod žít. Hlavním a nejdůležitějším článkem ve složitém mechanismu pojišťovny musí být klient. Na jeho potřeby a požadavky mají být zaměřeny veškeré organizační složky pojišťovny. Vývoj produktů, obchod, správa pojištění i likvidace.

Organizace obchodní služby měla a vždy bude mít mnoho různých forem. Záleží na specializaci pojišťovny, které druhy pojištění nabízí a jakým cílových skupinám.

Jiná bude organizace obchodní služby pojišťovny výhradně nabízející životní pojištění, jiná pro specializovanou pojišťovnu prodávající pojištění vývozních rizik a jiná pro pojišťovnu s širokou škálou majetkových a odpovědnostních produktů.

Všechny kategorie zprostředkovatelů musí splňovat zákonné podmínky, to je zejména povinná registrace u České národní banky, složení odborné zkoušky a čistý trestní rejstřík. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích rozeznává pět kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů.

– vázaný pojišťovací zprostředkovatel
– podřízený pojišťovací zprostředkovatel
– výhradní pojišťovací agent
– pojišťovací agent
– pojišťovací makléř

 

6.a.a Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

Vykonává svoji pojišťovací činnost jménem jedné nebo více smluvních pojišťoven, nesmí inkasovat pojistné ani vyplácet pojistné plnění. Klientovi nesmí nabízet stejný produkt od více pojišťoven, různé produkty od různých pojišťoven ale ano. Nabízené produkty nesmějí být vzájemně konkurenční.

6.a.b Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Spolupracuje na základě smlouvy s řídícím a za něj zodpovědným výhradním pojišťovacím agentem, pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem. Ve své činnosti se řídí pokyny svého řídícího pojišťovacího zprostředkovatele, jehož jménem jedná. Nesmí inkasovat pojistné ani vyplácet pojistné plnění.

6.a.c Výhradní pojišťovací agent

Vykonává svoji činnost výhradně jménem jedné pojišťovna na základě uzavřené písemné smlouvy. Pojišťovna, jejíž jménem výhradní agent jedná a jejíž produkty nabízí, odpovídá za škody, které při své činnosti způsobí. Je-li tím pojišťovnou zmocněn je oprávněn vybírat pojistné, nebo zprostředkovávat pojistné plnění.

 

 

6.a.d Pojišťovací agent

Pojišťovací agent vykonává svoji činnost na základě smlouvy s jednou nebo více pojišťovnami. V případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven mohou být tyto produkty vzájemně konkurenční. Pojišťovací agent odpovídá za škody způsobené svojí činností a je povinen se pro tyto případy pojistila na částku nejméně 1 200 000 eur. Je- li pojišťovnou zmožném smí za zákonem určených podmínek inkasovat pojistné a zprostředkovat pojistné plnění

6.a.e Pojišťovací makléř

Je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené se zájemcem o pojištění. V závislosti na obsahu smlouvy a přání klienta může zpracovávat analýzu pojistných rizik, navrhovat pojistný program, provádět konzultační a poradenskou činnost a správu uzavřených pojistných smluv. Je-li tím pojišťovnou zmocněn může stejně jako agent za stejných zákonných podmínek inkasovat pojistné a zprostředkovávat pojistné plnění. Také makléř odpovídá za škody způsobené svojí činností a je povinen mít sjednáno pojištění na částku nejméně 1 700 000 eur

 

Vladko Weikert